Η Lex Computer Systems, ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1995. Σκοπό της ήταν η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων στο τομέα της  πληροφορικής (συναρμολόγηση, διάθεση, εμπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση δικτύων, μηχανογράφηση εταιρειών κ.α).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είχαν σαν στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη.  Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν και παραμένει ο βασικός άξονας πάνω στο οποίο κινείται η εταιρεία. Η φιλοσοφία της είναι η διαρκής εξέλιξη της, η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των παρεχόμενων λύσεων, η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ποιότητας στις  παρεχόμενες υπηρεσίες, η συνέπεια απέναντι στον πελάτη καθώς φυσικά και η ικανοποίηση του. 

Το 1998 η LEX αποφάσισε να προσανατολίσει τις δραστηριότητες της προς τον εταιρικό τομέα. Στις ήδη ολοκληρωμένες υπηρεσίες που η εταιρεία παρείχε σε τρίτες εταιρείες προστέθηκε και η πλήρης τεχνική υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή κάλυψε εκτός από τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τον τομέα του λογισμικού. Η τεράστια εμπειρία την οποία απέκτησε η εταιρεία στη διαδρομή του χρόνου υπήρξε καταλυτική όχι μόνο για το παρόν της εταιρείας αλλά και για το μέλλον της. Με βασικό οδηγό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία συνέχισε να παρουσιάζει μία διαρκώς αυξανόμενη πορεία και συνεχή διεύρυνση του κύκλου των εργασιών της.

Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας βοήθησε στην αύξηση της διακριτικής ικανότητας της εταιρείας να επιλέγει τους συνεργάτες της με γνώμονα την τεχνολογική και επιχειρηματική τους αρτιότητα και υπεροχή.  Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία αύξανε με επιτυχία το μερίδιο της στην αγορά  ικανοποιώντας τους πελάτες της, κρατώντας πάντα σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα των υπηρεσιών της. Η επικέντρωση στην παροχή λύσεων για εταιρικά περιβάλλοντα βοήθησε στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κόσμου των επιχειρήσεων στο πρόσωπο και στο όνομα της εταιρείας.

Η Lex Computer Systems επί σειρά ετών συνεργάζεται με εταιρείες καταξιωμένες στο χώρο της τεχνολογίας στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ποιότητα των λύσεων και υπηρεσιών που παρέχει προς τρίτους. Μερικοί από τις εταιρείες συνεργάτες της, είναι η Microsoft, Intel, HP, IBM, Dell, Symantec, ESET.

Από τις εταιρείες που βρίσκονται στο πελατολόγιο της Lex άλλες ανήκουν στον ευρύτερο χώρο του Δημοσίου και άλλες στον Ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας  όλο σχεδόν το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε στον ιδιωτικό τομέα :  Εθνική Ασφαλιστική, BTI-Hellas, Nαυτεμπορική , ANEK lines Ντρουκφάρμπεν Α.Ε,  ΜΕΤΚΑ,  Eurochange, ANTEA Medical Services, ΑΜΕΡΙΚΆΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΊΑ , Νορβηγική πρεσβεία , Πειραιώς Χρηματιστηριακή, Union De Creditos ,  Personal Insurance,  ΙΑΣΩ GENERAL  Λητώ .

Και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), ΔΕΠΑ , ΔΕΣΦΑ, Σχολή Ικάρων, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού , Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισμού, Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ΓΕΝΟΠ , ΓΣΕΕ , Δήμος Ραφήνας, Δήμος Διονύσου, Noσοκομεία  Σωτηρία και Έλενα κ.α.

Από την Ελληνική αγορά η εταιρεία  συνεργάζεται με όλους τους οίκους  της εγχώριας αγοράς  .

  • Microsoft ( Small Business Partners )
  • Dell (Preferred Business Partner )
  • Intel ( Channel Partner )
  • Hp (Partner )

 

Η συνεχής αναζήτηση της εταιρείας για νέα προϊόντα που θα βοηθούσαν στο να προσφερθούν ακόμα περισσότερες λύσεις στο τομέα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οδήγησε την εταιρεία στην δημιουργία ενός τμήματος ειδικά αφιερωμένου σε αυτά τα προϊόντα, το έτος 2007.

Τα προϊόντα αυτά ειδικεύονται στο να παρέχουν λύσεις υψηλού τεχνολογικού επιπέδου σε καθαρά εταιρικά περιβάλλοντα.  Έτσι για μία ακόμα φορά η εταιρεία ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσαρμόσθηκε, κατάλληλα ούτως ώστε να μπορεί να καλύπτει εγκαίρως τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων παρέχοντας λύσεις υψηλού επιπέδου τεχνολογικής ολοκλήρωσης.

Στα πλαίσια αυτά και για τη ανάδειξη των προϊόντων αυτών η Lex έγινε επίσημος συνεργάτης οίκων του εξωτερικού που ειδικεύονται στο να παρέχουν αντίστοιχα κορυφαίες λύσεις μέσω των προϊόντων τους. Οι εταιρείες αυτές είναι, η Καναδική Elfiq Link Load Balancer (hardware), η Αμερικανική Ensim Windows Administration Tools (software), η Αμερικανική GraphOn Cross Platform – Web Enabled Terminal Server (software) και η Καναδική Everywhere Networks Remote File Access (software)  

Βρισκόμενη πλέον στο έτος 2011 η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της επενδύοντας στην τεχνολογία και στη εξέλιξή της, στην διαρκή εκπαίδευση του στελεχιακού της δυναμικού, την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας, στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στην αξιοπιστία και στον επαγγελματισμό της.